MU KHỞI NGUYÊN

Trang Video Hướng dẫn tổng hợp dành cho người mới

[HƯỚNG DẪN] Chuyên Mục Nâng Cấp, Cường Hóa, Chế tạo vật phẩm.


 • Bảng nâng cấp áp dụng cho từng món trang bị, KHÔNG áp dụng cho 1 bộ.
Cấp Trang BịNguyên Liệu
Cấp 3 -> 4
 • Ngọc Nâng Cấp Thần x1
 • Phụ Liệu Nâng Cấp Thần x1
 • Ngọc Hỗn Nguyên x1
Cấp 4 -> 5
 • Ngọc Nâng Cấp Thần +1 x1
 • Phụ Liệu Nâng Cấp Thần x1
 • Linh Hồn Đại Thần x1
Cấp 5 -> 6
 • Ngọc Nâng Cấp Thần +2 x1
 • Phụ Liệu Nâng Cấp Thần x1
 • Linh Hồn Đại Thần x1
Cấp 6 -> 7
 • Ngọc Nâng Cấp Thần +3 x1
 • Phụ Liệu Nâng Cấp Thần x1
 • Linh Hồn Đại Thần x1
Chế Tạo & Thăng CấpNguyên Liệu
Ngọc Nâng Cấp Thần
 • Cụm 30 Ngọc Ước Nguyện x1
 • Cụm 30 Ngọc Tâm Linh x1
 • Cụm 30 Ngọc Sinh Mệnh x1
 • Cụm 30 Ngọc Sáng Tạo x1
 • Cụm 30 Ngọc Hỗn Nguyên x1
Ngọc Nâng Cấp Thần +1
 • Ngọc Nâng Cấp Thần x3
Ngọc Nâng Cấp Thần +2
 • Ngọc Nâng Cấp Thần +1 x3
Ngọc Nâng Cấp Thần +3
 • Ngọc Nâng Cấp Thần +2 x3

 

[Giới Thiệu] Các tính năng được tích hợp trong game.